Mundana Astrologija odnosno Astrologija svjetskih događaja

Kako na nebu tako i na zemlji

Uvid u datosti i tijek života svake osobe astrologija pruža putem analize osobne karte rođenja, odnosno slike neba kako je izgledalo u trenutku rođenja iz mjesta rođenja. A kakve vremenske prilike i društvene okolnosti možemo očekivati na određenoj lokaciji, pokušavamo zaključiti na temelju kretanja planeta i položaja neba u trenucima ključnih međuodnosa Zemlje, Mjeseca i Sunca. Glavne trendove čitamo iz položaja neba u trenutku početka pojedinog godišnjeg doba (tj. iz slika trenutke ravnodnevica i suncostaja kada je Sunce na 0° kardinalnih znakova tropskog zodijaka). Podrobnije informacije dobivamo iz slika mjesečevih mijena, koje opisuju dvotjedna razdoblja, a za još preciznije određivanje mogućnosti svakog pojedinog dana i sata nužno je razmatranje svakodnevnih planetarnih međuodnosa (vidi aspektarij ili Planetoskop).

Kako bi upotpunio jedan krug oko naše matične zvijezde, Sunca, naš matični planet, Zemlja, preleti približno 930 miliona kilometara, brzinom od oko 108 kilometara na sat i to je ono što nazivamo jednom kalendarskom godinom. Njišući se pri tome lagano kao zvrk, uslijed zakošenosti svoje osi, Zemlja prolazi četiri odredišne točke tijekom svake orbite. Dvije točke nazivamo ravnodnevicama (ili točkama ekvinocija); tada Zemlja stoji uspravno i njezina je os pod pravim kutom prema Suncu, a dan i noć stanovnicima Zemlje jednako dugo traju. Druge dvije točke mjesta su najveće zakošenosti i nalaze se na pola puta između točaka ekvinocija, a nazivamo ih suncostajima ili točkama solsticija. Jer nakon ekvinocija, kako Zemlja lagano povećava svoj otklon, Sunce se svakoga dana u svome luku kreće sve više ili niže na nebu, dok ne dosegne najvišu ili najnižu točku na tom putu, gdje zastaje i danima stoji na istoj visini. Tada su dani najduži odnosno najkraći. Te su četiri odredišne točke Zemljine orbite poznate kao počeci godišnjih doba; proljeće i jesen počinju u vrijeme ravnodnevica, a ljeto i zima u vrijeme suncostaja.

Iz te glavne četiri slike godišnjih doba izračunate na određeni lokalitet, čitamo glavne trendove i uvjete kakvi će biti tijekom toga godišnjeg doba. Bacimo pogled na naglašene kuće i aspekte. Ipak, ove su slike vrlo općenite i nije uputno donositi konačne zaključke na temelju njih. Na primjer, četvrta kuća koja opisuje vremenske prilike može biti ‘hlađena’ zemljanim znakom ili prisustvom Saturna, ali hoće li baš čitava sezona biti hladnija od prosjeka? Vjerojatnije neće, štoviše, dvotjedne slike Mjesečevih Mijena mogu sasvim promijeniti naznačene trendove. Za detaljnije opise je dakle potrebno razmotriti slike Lunacija, tj. trenutaka Mladog i Punog Mjeseca koje pokrivaju dvotjedna razdoblja, a smjenjuju se prilikom Prve i Zadnje Četvrti.

Slike pomrčina Sunca i Mjeseca imaju nešto veći značaj i opisuju šire vremensko razdoblje. Do njih dolazi kada se mjesečeve mijene odvijaju u blizini mjesečevih čvorova – sjecišta staza Sunca i Mjeseca, te se ta dva Svjetla nađu poravnata sa Zemljom. Tradicija naš uči kako utjecaji pomrčina traju toliko mjeseci (po nekim autorima čak i godina) koliko minuta traje pomrčina, osobito na mjestima gdje se ona vidi kao potpuna.

Za još veću preciznost predviđanja potrebno je razmotriti i svakodnevne tranzite, odnosno međuodnose planeta u njihovom kretanju po nebu, a u okvirima slika neba izračunatih za Mjesečeve mijene viđene s određene lokacije. Osim što će nam brzo smjenjivanje planetarnih međuodnosa opisivati smjenjivanje okolnosti iz dana u dan i sata u sat, kod međuodnosa koji se zbog retrogradnosti (razdoblja prividnog nazadovanja) planeta ponavljaju više puta, možemo raspoznati razdoblja kada kroz tri ili više termina ponavljanja učimo kako se što pozitivnije nositi s određenim izazovima. Ponavljanje međuodnosa sporih planeta može trajati godinama i tako opisati procese koji prate promjene ljudske svijesti i društvenih uređenja.

Svakako je zanimljivo pogledati i horoskope za neke spore, značajne aspekte. Kao što je konjunkcija Jupitera i Saturna, koja se odvila 21.12.2020. godine i gledana iz našega lokaliteta, zapravo bolje najavljuje jezive potrese koji su uslijedili tjedan dana kasnije (munjeviti Zeus 0 IC, 180 Eris 0 MC, 90 Pluton u nesretnoj 6. kući) nego li horoskop zime koja je počeka istoga dana samo 8 sati ranije (IC u Blizancima u konjunkciji sa sjevernim čvorom).

Pogledajte slike za sadašnje vrijeme na dnu; kliknite na pdf dokument i listajte.

Značenje kuća i planetarnih položaja
u mundanoj astrologiji

Navedeno su tradicionalna tumačenja koja se, uz male promjene od autora do autora, provlače već stoljećima.

Ako se u nekoj kući nalazi planet, potrebno je razmotriti njegov položaj i aspekte. Ako u nekoj kući nema planeta, razmatra se položaj i aspekte vladara te kuće.

Ako je u nekoj kući benefik, uvjeti će biti dobri, stanje se poboljšavati i biti zadovoljavajuće. Ako je taj planet dobro položen i aspektiran to će dobrobit biti izraženija, no ako je afliciran dobrobiti će biti umanjene, osobito u stvarima koje se tiču kuće kojom dotični planet vlada. Tako na primjer, ako se malefik nalazi na Ascendentu ili njime vlada, okolnosti će biti nestabilne a zdravlje ljudi loše. Ako je pod lošim aspektima stanje će biti još gore, dok dobri aspekti mogu donekle ublažiti zlo. Obratite osobitu pažnju na snagu ili slabost svakog planeta kao i kuće iz kojih dobiva, bilo negativne ili pozitivne aspekte.

1. kuća – ministarstvo doma

Najvažnija je od svih jer predstavlja narod, svijest ljudi, stanje u zemlji i opće zdravlje populacije, mase, sam lokalitet, te povijesna zbivanja, osobito kada spori planeti, od Saturna na dalje, prelaze Ascendent neke države.

Lunacija – na Ascendentu najavljuje mnoge promjene i aktivnosti. Ako je dobro aspektiran nosi prednosti za društvo, u skladu s položajem planeta koji čine te dobre aspekte. Afliciran predstavlja nemir, nezadovoljstvo i loše zdravlje ljudi.

Sunce – dobro aspektirano predstavlja vrijeme napretka za zemlju, poboljšanje okolnosti, dobrobit ljudima i općenito uspjeh. Aflicirano, remeti odnose između vladajućih i naroda, te loše utječe na zdravlje.

Mjesec – dobro aspektiran predstavlja aktivnosti i promjene među ljudima, bolje uvjete za žene i djecu te u javnim stvarima. Pod aflikcijom uzrokuje bolesti, nemire i nezadovoljstvo.

Merkur – dobro aspektiran nosi mnogo aktivnosti, rast trgovine i zaposlenosti, te nove projekte i poduhvate. Doprinosi obrazovanju i intelektualnim dobicima. Afliciran govori o nezadovoljstvu, osobnim napadima, blaćenju i optužbama u medijima.

Venera – dobro aspektirana opisuje mirno vrijeme, zadovoljstvo i uspjeh za zemlju i narod, te bolje radne uvjete za žene. Loše aspektirana najavljuje zavist, poroke i patnju za ženski dio populacije, te zločine protiv žena i djece.

Mars – smatran malefikom, donosi nezadovoljstvo ljudima, štrajkove, pobune, požare, porast kriminala i zdravstvenih tegoba. Dobro aspektiran govori o vojnoj aktivnosti, borbenim tonovima među ljudima, općenito nasilničkim i agresivnim sklonostima.

Jupiter – ovo je jedan od najpovoljnijih položaja koji najavljuje napredak i uspjeh zemlji i ljudima, visoku zaposlenost, uspješnu trgovinu i mnoge dobrobiti ljudima i društvu u cijelosti. Dobrobiti su manje ako je afliciran i utjecat će na interes ljudi u skladu s položajem aflicirajućih planeta. Tako, ako loš utjecaj dolazi iz 7. kuće remetit će mir u zemlji, ako iz 10. kuće kroz Vladu itd.

Saturn – ovo je vrlo loš položaj i osim ako postoje povoljni aspekti, stvara puno patnje, nezadovoljstva, potrage za poslom, gubitaka trgovini, siromaštva i lošeg zdravlja. Ako je dobro aspektiran, podržat će stabilne i napredne stavove među ljudima, čestitost, trezvenost i istrajnost, ali rijetko stvara mnogo dobroga.

Uran – je još jedan loš utjecaj koji opisuje štrajkove, pobune, anarhiju, nemire među ljudima i izljeve bijesa prema autoritetima. Često je povezan sa štrajkovima, ubojstvima, pobunom protiv autoriteta i svim vrstama bunta i nasilnog remećenja mira. Ako je dobro aspektiran, među ljudima budi želju za istragama, reformama i sl.

Neptun – ovo je neugodan utjecaj. Donosi mnogo potpirivanja straha (agitacije) među ljudima, tajnu propagandu, poroke, nasilje, samoubojstva i sl. Uzrokuje izvrtanje stvari te mnogo nepoštenog i opasnog ponašanja među ljudima. Afliciran nosi prevare, kriminal, poroke i nemoral.

Pluton – ovo je loš položaj i sve će Plutonovske karakteristike biti naglašene, a osobita pažnja treba biti posvećena aspektima. Ako su vrlo loši može uzrokovati raspad države ili naroda. Mogu se javiti duboko ukorijenjeni psihološki problemi, uzrokujući nemir među ljudima, tajnu propagandu, kriminal, ubojstva, samoubojstva i sl. Naglašava dvojnost pa narod može doživljavati unutarnju borbu između držanja za prošlost i težnje prema stvarima u budućnosti. Ako nema aflikcija, ovaj položaj može pridati dimanici naroda i život može imati jasno odijeljene faze – nužne za psihološku dobrobit ljudi.

2. kuća – ministarstvo gospodarstva

Predstavlja proračun, državnu blagajnu i financije, narodno bogatstvo, burze, banke, trgovinu. Bilo koji planet u ovoj kući ili planet koji vlada znakom na vrhu ove kuće, bez obzira da li je benefik ili malefik, signifikator je nacionalnog bogatstva tijekom razdoblja kojeg predstavlja dotična karta.

Ako je vladar u drugoj kući ili vlastitom znaku, dobro položen i aspektiran, razdoblje će pogodovati rastu nacionalnog bogatstva. Ako se u kući nalazi malefik, razdoblje neće biti zadovoljavajuće.

Lunacija – utjecaj lunacije koja pada u 2. kuću ovisi o aspektima. Vodit će promjenama u financijskim pitanjima; ako je dobro aspektirana proračun će se dobro puniti i poreznici će biti zadovoljni, uz dobro vrijeme za burze, dionice i osiguravatelje. Ako je loše aspektirana bit će velikih nacionalnih troškova, teškoća za banke i proračun te padova na burzi.

Sunce – ako je dobro aspektirano pogoduje punjenju proračuna i optimizmu ulagača. Aflicirano pokazuje velike troškove, gubitke javnog novca i povećanje poreza.

Mjesec – pokazuje velike fluktuacije na tržištu novca, na burzi, s obveznicama i dionicama, ali ako je dobro aspektiran govori o povećanju prihoda i poboljšanju financijske situacije u zemlji.

Merkur – govori o promjenama u financijskim okolnostima. Ako je dobro aspektiran naznačuje dobitke, putem prometa i trgovine, a time i za proračun. Loše aspektiran pokazuje gubitke zbog prevara i krađa, te prilične napetosti na tržištu novca.

Venera – u 2. kući uvećava prihode i s dobrim aspektima nosi financijske dobrobiti. Loše aspektirana upozorava na teške gubitke državnih financija, te loše utječe na banke i komercijalne djelatnosti.

Mars – govori o gubicima na burzi, panici, bankarskim teškoćama, te, iako ne najavljuje raspad/propast/smanjenje proračuna, upozorava na goleme troškove i gubitak javnog novca. Mnogo novca otići će na vojno sigurnosna pitanja, što će imati velike posljedice na proračun.

Jupiter – ima najbolji utjecaj na 2. kuću, pokazujući velik porast proračunskih prihoda, boljitak nacionalnih financija, uspjeh bankarskih i komercijalnih poduhvata, a može ukazivati i na smanjenje poreznih opterećenja. Ako je afliciran pokazuje velike troškove, teškoće i propast banaka i paniku na Burzi. Jedan od najgorih aspekata za financije je kvadrat Jupitera i Marsa.

Saturn – u 2. kući ima vrlo loš utjecaj, teškoće za proračun koji se slabo puni, nosi financijsku stagnaciju, umanjenu sigurnost ulaganja i općenitu oskudicu u financijskim pitanjima. Aflikcija će još pojačati zlo, uzrokujući veliku nesigurnost i pad vrijednosti Ali ako je dobro aspektiran, pruža stabilnost financijskom tržištu.

Uran – govori o neočekivanim proračunskim gubicima ili dobicima, ovisno o aspektima. Upozorava na financijske slomove, neobične i neočekivane događaje na burzi i općeniti mnogo financijske neizvjesnosti.

Neptun – upozorava na prevare, nepoštenje, proračunske gubitke uzrokovane kriminalom, krađom, nerazumnim postupcima i svime skrivenim i tajnim. Loši aspekti pojačavaju negativne učinke.

Pluton – u 2. kući znači da će država imati više različitih izvora prihoda ili se može obogatiti na neobičan i senzacionalan način. Ovo je izvrstan položaj Plutona ako je dobro aspektiran, obećavajući uspjehe bankama i trgovcima, te dobitke na Burzi. Novac može doći putem rudarstva, izuma i sl. Loši pak aspekti mogu potresti državnu ekonomiju, uz porast financijskog kriminala, šverca, crnoga tržišta, utaja i prevara.

3. kuća – ministarstvo komunikacija

Predstavlja pismenost i opću obrazovanost, literaturu, tisak i općenito medije, poštu, vlakove, sva vozila i promet, kao i prihode od tih djelatnosti. Također govori o podjeli zemlje, unutarnjem uređenju, na županije, općine i sl. Susjedne zemlje.

Lunacija – u 3. kući govori o mnogo aktivnosti u područjima kojima upravlja i pokazuje mnoge dobrobiti te uspješne poduhvate povezane s njima, ali aflikcija najavljuje tegobe, opasnost nezgoda, gubitke u poslovanju izdavaštva i sl.

Sunce – donosi prednosti šefovima odjela, ali ako je aflicirano najavljuje bolest i moguće smrt istaknutih osoba povezanih s aktivnostima 3. kuće. Treba pažljivo ispitati pitanja povezana s aktivnostima kuće u kojoj se nalazi aflicirajući planet.

Mjesec – obećava dobro zaposlenima u prometu, izdavaštvu i medijima, ako je dobro aspektiran poboljšava uvjete, plaće i izglede. Ako je afliciran pokazuje nezadovoljstvo, nemir i buntovništvo, opasnost nezgoda i pad prometa.

Merkur – dobro aspektiran je povoljan za zaradu od navedenih djelatnosti te pokazuje aktivno razdoblje s više mogućnosti za putovanja. Osobito povoljan položaj za medije. No uz jaku aflikciju širiti će se nezadovoljstvo, podbaciti prihodi, a izdavači će upasti u tegobe. Moguća je bolest i smrt istaknutih pisaca, odnosno ljudi povezanih s navedenim djelatnostima.

Venera – vrlo povoljan položaj koji najavljuje bolja vremena za zaposlene itd. Aflicirana, najavljuje nezadovoljstvo, bolest i smrt istaknutih pisaca, umjetnika, medijskih djelatnika. Može uzrokovati i kriminal i neugodne događaje povezane s navedenim djelatnostima.

Mars – ima osobitu vezu sa željeznicom i najavljuje nesreće, požare, velike troškove, gubitke, smanjenu sigurnost prometovanja, a ako je k tome još i afliciran uzrokuje nezadovoljstvo i huškanje među zaposlenima. Ovo je vrlo loš položaj i jako afliciran stvara teške nesreće u svim vidovima prometovanja. Loše utječe i na medije.

Jupiter – dobar utjecaj na promet i medije, poboljšati će se plaće i uvjeti za zaposlene. Opisuje užurbano razdoblje za izdavaštvo i medije i mnoga poboljšanja, dobro za sve aktivnosti 3. kuće. Ako je jako afliciran, pokazuje velike troškove, gubitke, probleme za upravu i zaposlene.

Saturn – opisuje mnogo nezadovoljstva, pad prometa, nezgode i općenito loše uvjete u pitanjima 3. kuće. Aflikcije samo povećavaju loš utjecaj, ali ako je dobro aspektiran zlo može biti vrlo ublaženo. No sigurno će uzrokovati bolest među istaknutim ljudima tih struka, osobito izdavaštva i medija.

Uran – ima osobitu vezu s vlakovima, telefonima, elektronskim medijima. Upozorava na prometne nezgode, eksplozije i neobične događaje. Štrajkovi i neposlušnost među zaposlenima, krađu i svađe. Manje utječe na poštu, ali općenito unosi nemir u područje 3. kuće.

Neptun – nosi mnogo huškanja među zaposlenima, urote, zavjere, prevare, kriminal, poslovne gubitke. Slučajevi prevara i pronevjera izlaze na svjetlo dana.

Pluton – pokazuje brzo prilagodljiv i vrlo neovisan intelekt koji može biti aktivan u više različitih područja istovremeno. Mašta je moćna i narod često postaje dinamičan glasnogovornik za ublažavanje patnje obespravljenih. Pruža dominaciju nad susjednim zemljama i narodima. Loše postavljen pokazuje na opasnost od nezgoda i vatre, velike troškove, pad vrijednosti, dok aflikcije pojačavaju nezadovoljstvo i huškanje među zaposlenima.

4. kuća – ministarstvo geologije

Kao ugaona kuća također je vrlo važna, a predstavlja samu zemlju, tlo na kom se neka država nalazi, pa tako i nekretnine, javne zgrade i površine, koncesije, te poljoprivredu, rudna i mineralna bogatstva. Kao kuća okončavanja opisuje sve završetke, a njezin vrh treba uzeti u obzir razmatrajući vremenske prilike, potrese i vulkane. Ovo je i kuća oporbe, kao nasuprotna 10. kući vladajućih.

Lunacija – naglašava važnost pitanja koja kuća predstavlja. Dobro aspektirana osnažuje oporbu a vladajući mogu izgubiti izbore, prednosti ili ugled. Od koristi je poljoprivredi, usjevima i svim interesima vezanima uz zemlju. Ako je pod lošim aspektima govori o lošim vremenskim prilikama, teškoćama za poljoprivredu i nedostacima hrane. Lunacija koja pada u fiksni znak i točno na vrh 4. kuće najavljuje razoran potres.

Sunce – u 4. kući pogoduje interesima zemljoposjednika, dobro je za poljoprivredu i sl. Ako je pod lošim aspektima donosi teškoće vladajućima, gubitak izbora i mnoga teška pitanja s kojima se moraju nositi. U tom je slučaju i utjecaj na zemlju i poljoprivredu loš.

Mjesec – u 4. kući i dobro aspektiran pomaže poljoprivredi ali donosi promjenljivo vrijeme. Ako je loše aspektiran pokazuje loš urod, teškoće s rudarenjem i vrlo je težak utjecaj za sve što kuća predstavlja.

Merkur – u ovoj kući nije neki važan položaj osim ako je vrlo dobro aspektiran. U tom slučaju pokazuje mnoge aktivnosti vezane uz poljoprivredu. Pod lošim aspektima govori o nezadovoljstvu među rudarima i lošim uvjetima za poljoprivrednike.

Venera – je u ovoj kući blagotvorna, pokazujući dobro vrijeme, urod i uspjeh u poljoprivrednim pitanjima. Jedino pod težom aflikcijom najavljuje veliku vlagu i neuobičajene vremenske prilike, što će loše utjecati na urod i sve vezano uz zemlju.

Mars – je u ovoj kući nesretan, upozorava na probleme za vladajuće, požare u javnim ustanovama, rudarske nesreće i potrese. Loše utječe na zemlju i poljoprivredu, pate i građevinski poduhvati kao i tržište nekretnina. Ako je Mars afliciran nesreća je time veća.

Jupiter – u 4. kući donosi dobro zemlji, zemljoposjednicima, poljoprivredi i usjevima, kao i lijepo vrijeme. Jako afliciran i u fiksnome znaku može najaviti rudarske nesreće i potrese, osobito tamo gdje se egzaktno nađe na vrhu 4. kuće.

Saturn – u ovoj kući donosi ograničenja i teškoće vladajućima i poslovi se u državi neće odvijati glatko. Uzrokuje loše vremenske prilike za usjeve, nesreće, elementarne nepogode (potrese), te remeti vlasništvo i umanjuje vrijednost zemlje. Ako je i afliciran zlo se zamjetno povećava. Saturn u 4. kući je općenito nesretna okolnost.

Uran – je u ovoj kući osobito loš utjecaj koji najavljuje ozbiljne teškoće vodnom gospodarstvu, rudarske nesreće i eksplozije u javnim ustanovama. Loš je položaj za vladajuće, noseći im teškoće. Zemlja, koncesije, porezi na zemlju i nekretnine mogu biti izvor mnogih teškoća pod ovim utjecajem.

Neptun – u ovoj kući ima dvojben utjecaj, ali kao malefik uzrokuje teškoće. Osobito se odnosi na sve oblike socijalističke agitacije oko poreza na zemlju, nekretnine, cijene zemljišta, rudarskih koncesija i sl. Ako je pod jačom aflikcijom, uzrokuje mnoge teškoće vladajućima.

Pluton – u 4. kući proširuje poimanje “doma” do univerzalne razine i narod se osjeća “kod kuće” sa svim narodima svijeta. Dolazi do neprestanih revizija i promjena planova i ideja, a poziv na avanturu je nepopustljiv. U masama se javlja duhovna svjesnost i postoji općenita svjesnost o zadatku koji treba biti izvršen. Ako je loše postavljen, oporbene stranke i susjedne zemlje uzrokovat će teškoće vladajućima, a zemlja može trpjeti zbog potresa, vulkanskih erupcija, rudarskih nesreća, loših prinosa, suše i šteta zbog eksplozija u javnim građevinama i projektima.

5. kuća – ministarstvo školstva

Predstavlja djecu, natalitet i moral naroda. Također umjetnost i zabavu te sva mjesta vezana uz njih, kazališta, klubove i sl. kao i klađenje. Njome su prikazani i veleposlanici.

Lunacija –dovodi povezana pitanja na naslovnice. Dobro aspektirana po dobrom i vv.

Sunce – dobro za sva obrazovna pitanja, djecu, scenske umjetnosti. Aflicirano pokazuje gubitke za mjesta zabave, velike troškove te bolest i smrt umjetnika.

Mjesec – dobro aspektiran pokazuje da će ljudi općenito biti skloni zabavi. Dobro za kazališta, veće prihode od umjetnosti. Loše aspektiran pak teškoće za žene i djecu, nemoral, mnogo nasilja nad djecom, slučajevi koji izlaze na svjetlo dana.

Merkur – pokazuje mnogo aktivnosti u scenskim umjetnostima, premijere, nove poduhvate, turneje;  dobro za obrazovna pitanja, te položaj i dobrobit djece. Afliciran govori o tužbama u scenskim djelatnostima, svađama oko obrazovnih pitanja, loše utječe na interese obrazovnih institucija i sl.

Venera – dobro aspektirana sklona je povećati natalitet, dobra je za djevojke i žene, kazališta, umjetničke projekte, nosi nagrade umjetnicima. aflicirana pokazuje mnogo poroka i nemorala, slučajeve okrutnosti nad ženama i djecom, kriminalne napade i slične odurne gadarije.

Mars – najavljuje teškoće za scenske djelatnosti, požare, nemire, bolest i smrt umjetnika i pjevača, mnogo nasilja nad ženama i djecom, požare u školama i zabavištima. Aflikcija samo pojačava zlo.

Jupiter – blagotvoran za sva pitanja 5. kuće, povećava natalitet, dobar za škole i sva obrazovna pitanja. Afliciran vodi dvojbama i prepirkama oko vjeronauka, uzrokuje gubitke i velike troškove scenskim umjetnostima, propast špekulacija.

Saturn – snižava natalitet, pokazuje teškoće za žene i djecu, bolest (koja utječe a podizanje moralnosti), depresiju u umjetničkim krugovima, loše stanje i smrt istaknutih ljudi u tim profesijama. Ako je afliciran uvećava zlo i uzrokuje kriminal protiv žena i djece, mnogo poroka, napetosti, nemorala.

Uran – eksplozije u kazalištima i mjestima zabave; loše utječe na obrazovna pitanja, mnogo prijepora oko obrazovanja. Mnogi neočekivani, neželjeni događaji. Nesreće za djecu i na zabavama.

Neptun – mnogo poroka i nemorala, vanbračne djece, skandali u umjetničkim krugovima, kriminala prema ženama i djeci, remeti obrazovanje, velik porast kockanja i klađenja.

Pluton – planet ekskluzivnosti i eliminacije u području djece, umjetnosti, obrazovanja i zabave povoljno položen razvija filmsku i industriju zabave. S više seksipila i iskorištavanja romantike. Obećavajući obrazovni rezultati. Ako je nepovoljno položen nosi smrt istaknutih osoba u obrazovanju i filmskoj industriji. Seksualni napadi na žene i djecu. Gubici i štete na školama, kinima, kazalištima, filmskim studijima od nezgoda s vatrom.

6. kuća – ministarstvo obrane

Predstavlja radničku klasu i javne službe, vojsku i mornaricu, ratne brodove, te sanitet. Ima osobitu vezu s javnim zdravljem i tipovima bolesti; opće stanje radničke klase. Narav bolesti koje pogađaju narod može biti zaključena iz planeta u kući ili vladara kuće, u skladu s vladarstvom nad dijelovima tijela…

Lunacija – ako dobro aspektirana nosi dobro za sve vezano uz kuću, ali ako je aflicirana remeti ta pitanja. Stradat će zdravlje ljudi i vidjeti se nezadovoljstvo radničke klase.

Sunce – dobro za zdravlje i radnike. Aflicirano pokazuje nezadovoljstvo i mnogo bolesti. Loše za mornaricu, a mogu umrijeti i neki istaknuti javni službenici (političari).

Mjesec – pokazuje mnogo bolesti među populacijom, brige i nezadovoljstvo. Uzrokuje nered u mornarici, osim ako je dobro postavljen i aspektiran.

Merkur – pokazuje na aktivnosti među nižim klasama i općenitu želju za metalnim napretkom. Afliciran, pokazuje nezadovoljstvo, krađe, kriminal, porast mentalnih i psihičkih tegoba, općenito nered.

Venera – u ovoj kući pogoduje nižim klasama i mornarici, poboljšavajući uvjete u državnim službama. Ako je aflicirana pokazuje poročnost, mnogo siromaštva i jada, te uzrokuje i mnogo bolesti, govoreći o opasnosti od mnogih smrti, moguće kroz elementarne nepogode, oluje, vulkane i sl.

Mars – u 6. kući je vrlo loš položaj koji govori o mnogim upalnim bolestima i vrućicama među ljudima, u skladu s naravi znaka u kom je Mars. Mogući su i požari, osobito na ratnim brodovima, kao i neposluh mornara. Ako je dobro aspektiran učinci su umanjeni, a što se tiče mornarice moguća je smotra ili nadzor.

Jupiter – pogoduje javnom zdravlju, poboljšava uvjete radničke klase i mornarice. Afliciran pokazuje velike vojne troškove.

Saturn – je vrlo loš položaj koji govori o boležljivoj populaciji, sa Saturnovim položajem u znaku koji otkriva narav bolesti. Također nezadovoljstvo nižih klasa i javnih službi. Ako je afliciran zlo je još naglašenije i teže. Vrh će obratiti pažnju na zahtjeve radnika. Postoji mogućnost neke iritirajuće situacije u vezi pomorskih pitanja, gdje nezgoda izazva mnogo nezadovoljstva. Podčinjeni mogu pustiti u javnost neke dokumente koji vladara dovode u vrlo neugodan položaj.

Uran – mnogo neobičnih smetnji među populacijom, u skladu sa znakom u kojem je Uran. moguće su eksplozije na ratnim brodovima, neposluh mornara, pobune i sl. Upozorava na ozbiljne nesreće, smrtonosne eksplozije, gubitak udova i sl. U Djevici više naglašava znanstvena pitanja.

Neptun – pokazuje poročnost i nemoral nižih klasa, korupciju, huškanje i sl, stvarajući nemir i izazivajući skandale… s lošim utjecajem i na sigurnosne snage. Potkopava zdravlje naroda putem loših navika, opijanja i ovisnosti.

Pluton – fizičke blokade kao posljedica vrućica i upalnih bolesti. Nemir i pobuna među sigurnosnim službama. Inače je ovo idealno mjesto za Plutona – pomaže državi putem široke asistencije i samopožrtvovnosti u ime pomoći malim i siromašnim zemljama, osobito u području medicine. Ako je moćan uklonit će neprijatelje, ali ako je loše postavljen vanjske sile će se ujediniti kako bi se suprotstavili i stvorili neprilike. Ako je dobro postavljen uslužne će djelatnosti biti vrlo užurbane i produktivne. Ako je loše postavljen bit će nemira među radničkom klasom, štrajkova, stečajeva i otpuštanja.

7. kuća – ministarstvo vanjskih poslova

Sedma je kuća vrlo važna, jer opisuje sva pitanja koja se tiču drugih zemalja i međunarodne zajednice. Opisuje vanjsku politiku i međunarodne odnose, sukobe i ratove te javne stvari. Također brakove i razvode i javna pitanja.

Lunacija – lunacija u ovoj kući je važna pa treba pažljivo razmotriti njezine aspekte. Ako su dobri, odnosi sa stranim silama će se poboljšati, ali ako je aflicirana slijede prepirke i komplikacije.

Sunce –slično kao Lunacija, važno je razmotriti aspekte Sunca.

Mjesec – u 7. kući je povoljan položaj koji podiže natalitet, pokazuje javne ceremonije, počast ženama. Ako je afliciran nosi teškoće u međunarodnim odnosima i skandale u domovini, razvode i mnoge neugodne epizode u javnom životu. Narod želi boljitak i spreman je pokazati nezadovoljstvo. Isplivat će afere i razotkriti grupe koje varaju javnost i/ili državu.

Merkur – donosi mnogo aktivnosti u međunarodnim odnosima, ako je dobro aspektiran, ugovore, sporazume, sklopljene poslove, uspješne pregovore sa stranim silama. Učinkovita diplomacija nosi uspjeh vanjskoj politici. Afliciran govori o dvoličnosti u međudržavnim odnosima, diplomatske blamaže, raskid ugovora i sporazuma, trgovinske nesuglasice s drugim zemljama te općenito neslaganje u vanjskim poslovima i s međunarodnom zajednicom.

Venera – najavljuje mir i dobro za vanjsku trgovinu, više brakova i brakove među elitom. Loše aspektirana opisuje skandale, razvode, nasilje prema ženama, neugodne epizode.

Mars – u 7. kući ima vrlo moćan utjecaj. Govori o pogoršanju međunarodnih odnosa, neslaganju s međunarodnom zajednicom, opasnosti međunarodnog sukoba, pa čak i rata. Mars pokazuje smjer iz kojeg dolazi neprijatelj; Ovan pokazuje istok, Rak sjever, Vaga zapad a Jarac jug. I Marsov znak može pokazivati koja se zemlja suprotstavlja, u skladu s vezom znakova i zemalja.

Moguća je i elementarna nepogoda s mnogo žrtava i štete, što navodi oporbene grupe na izazivanje nereda. Neetično ponašanje, ali i brzo kažnjavanje krivaca. U slučaju pobune, naftna postrojenja mogu biti u opasnosti. Mars u 7. kući sigurno će izazvati probleme. Potrebna je velika pažnja sa svim zapaljivim tvarima, vatra može poharati i nastanjena područja odnosno stambene zgrade.

Jupiter – pogoduje dobrim međunarodnim odnosima i svime što ima veze sa 7. kućom. Raste broj brakova i sklapanja važnih veza. Ako je jako afliciran doći će do neslaganja s međunarodnom zajednicom oko financijskih i trgovinskih pitanja.

Saturn – vrlo nepovoljan položaj za vanjske poslove koji najavljuje mnogo teškoća u međunarodnim odnosima. Pad vanjske trgovine, ako aflicira Venera skandali, razvodi i nasilje nad ženama. Pored Marsa, ovo je najlošiji utjecaj na međunarodne odnose, koji će sigurno uzrokovati dugotrajne, mučne teškoće, osobito sa zemljama kojima vlada znak u kojem je Saturn. Opozicije govore o većoj mogućnosti elementarnih nepogoda.

Uran – još jedan problematičan položaj za međunarodne odnose, koji stvara čudne, neočekivane i ozbiljne komplikacije. Ako ga aflicira Venera slijedi niz neugodnih skandala, razvoda i parnica.

Neptun – dvoličnost i prevare od strane stranih sila. Upozorava narod kako bi bio na oprezu zbog mogućih urota, tajnih napada i sl. Najavljuje i skandale, razvode, kriminal, nemoral u braku, mnoge neugodne i mučne epizode u sudnicama.

Pluton – vrlo važan položaj. Nacija se uzdiže na ugledan i vodeći položaj. Bit će dobrih odnosa i slaganja s nekim stranim silama, ali istovremeno su mogući i problemi, nazadovanje u odnosima koje vodi međunarodnim napetostima, sukobima i opasnosti rata. Moguće su demonstracije vezano uz seksualna i rodna pitanja. Nesklad u brakovima i partnerstvima povećava broj rastava i parnica. Afliciran stvara neobične i neočekivane komplikacije ozbiljne naravi.

8. kuća – ministarstvo zdravlja

Predstavlja smrtnost i sve u vezi nje, smrt istaknutih ljudi i posljedice, samoubojstva. Državno vijeće.

Lunacija – u ovoj kući je važna, ovisno o kućama kojima vladaju Svjetla i aspektima na njih. Loši aspekti opisuju smrt u visokim krugovima i među istaknutim osobama, osobito žena. Dobro aspektirana nosi dobitke za naciju.

Sunce – upozorava na smrt među istaknutima, plemstvom, uglednicima, ministrima. Dobro aspektirano predskazuje uspjeh naciji.

Mjesec – povećana smrtnost među narodom, osobito žena, ako je vrlo afliciran paniku koja može biti smrtonosna.

Merkur – afliciran upozorava na smrt u književnim krugovima, izdavaštvu, među djecom i mladima. Dobro aspektiran najavljuje promjene zakona o nasljeđivanju i sl.

Venera – proračunski prihodi od nasljeđivanja, aflicirana najavljuje smrt žena, umjetnika, glazbenika, istaknutih žena. Važno je obratiti pažnju na kuće kojima vlada Venera.

Mars – loš je predznak koji najavljuje mnogo naglih i strašnih smrti, od vatre, nesreća, kriminala. Smrt u vojsci, pomoraca i medicinskog osoblja, istaknutih ljudi željeznice, metalurgije, poslova vezanih s vatrom. Teškoće s distribucijom bogatstva uzrokuju radničke nemire. Porast smrtnosti. Vrlo nepovoljan znak u horoskopu pomrčine.

Jupiter –dobro proračunu kroz poreze, ali afliciran smrt među plemstvom, uglednicima, pravosudnim i vjerskim uglednicima, bankarima, ulagačima..

Saturn – još jedan loš položaj, najavljuje povećanu smrtnost među starijima, poznatim osobama, onima koji jesu ili su bili na visokim položajima u državi.

Uran – mnogo naglih smrti zbog nesreća, eksplozija, strujnog udara, vrućine, samoubojstava i na razne čudne, neobične načine.

Neptun – loš položaj koji najavljuje veću smrtnost kroz utapanja, trovanja, lijekove, droge i nezgode. Uzrokuje više ludila i samoubojstava.

Pluton – ovo je Plutonova, kuća smrti, eliminacije, regeneracije i podzemlja. Pluton je vladar mrtvih, tajnih i podzemnih područja. U 8. kući najavljuje razdoblje tranzicije. Vladajuća stranka odlazi i nova dobiva vlast. Duboko ukorijenjene tradicije se gube a kultura prolazi temeljitu promjenu, bilo ne bolje ili gore. Bogati će iskorištavati siromašne mase, vodeći kriminalu i raspadu pravne države, podbacivanju reda i zakona.

Pluton je planet atomskog doba i država može biti zaposlena oko razvoja nuklearnog oružja. To može značiti i da zbog užurbanosti pod prijetnjom sukoba i rata nacionalna produktivnost općenito biva vrlo poticana. Što se tiče vlade, položaj može označavati diktaturu. Ako je loše aspektiran znači smrt u vojsci, mornarici, medicinskom osoblju, uključujući i čelnika države.

9. kuća – ministarstvo pravosuđa

Predstavlja širok raspon, a mnogo toga ovisi o planetima u kući koji će usmjeriti prema određenim značenjima. Glavna područja 9. kuće su vjera, ideološka pitanja, svećenstvo; zakoni, sudovi, suci, pravosudno osoblje; znanost, izumi; diplomacija, vanjska trgovina, brodarstvo i kolonije.

Lunacija – aktivira područje. Dobro aspektirana najavljuje pozitivne pomake, ali ako je loše aspektirana obratite pažnju na aspektirajući planet jer će pokazati od kuda dolazi opasnost. Ako je to Jupiter, to su vjera ili trgovina; Mars pak svađe oko brodarstva i transporta, trgovinskih pitanja.

Sunce – dobar položaj kada je dobro aspektirano, poboljšava uvjete i sve povezano s ovom kućom. Loše aspektirano govori o prijeporima, u skladu s položajem aspektirajućeg planeta.

Mjesec – nosi promjene u pitanjima kuće. Dobro aspektiran poboljšava i koristi, ali ako je loše aspektiran obratite pažnju na položaj aspektiranog planeta i sudite u skladu s time.

Merkur – aktivnosti u smjeru trgovine, zakonodavstva, pravosuđa. zakoni koji se tiču ovih područja; aktivnost u izdavaštvu i znanosti, među izumiteljima. Ako je afliciran prijepori vezani uz trgovinu, važne sudske procese, krivotvorenja i sl. Mnogo osobnog blaćenja po medijima.

Venera – dobar položaj koji govori o miroljubivim odnosima s kolonijama, povećanje i širenje trgovinske moći i utjecaja. Aflicirana najavljuje probleme u ovim područjima, neugodne slučajeve na sudovima, kriminalne radnje, skandale u vjerskim i sudskim krugovima.

Mars – prepirke vezane uz pravna i vjerska pitanja, vatre i nezgode u transportu, smrt istaknutih osoba u pravnim, vjerskim i prijevozničkim krugovima. Problemi s kolonijama koji utječu na trgovinu i gospodarstvo.

Jupiter – pogoduje vjerskim i trgovinskim pitanjima, prijevozništvu i sl. Vidi se boljitak, razvitak trgovine i gospodarstva, uspjeh u svim aktivnostima 9. kuće. Sposobnost prilagodbe vanjske politike kako bi očuvali sigurnost i mir. Moguća uzbuđenja u inozemstvu, oko kolonija koje izazivaju matičnu državu s radikalnim zahtjevima (u današnje doba to je dijaspora). Ako je afliciran uzrokuje vjerske napetosti, financijske teškoće, velike troškove. Neočekivane brige se pojavljuju u vezi izvoza i komunikacija, teškoće s automatiziranim postrojenjima, neobičan slučaj na sudu.

Saturn – najavljuje loše za prijevozništvo, nesreće za brodove i smrtonosne sudare. Štrajkovi u transportu. Teškoće oko vjere i pravosuđa, bolesti i smrt istaknutih osoba iz tih krugova. Sva pitanja kuće pod oblakom su kada je Saturn tamo, a ako je afliciran zlo se povećava.

Uran – eksplozije i nesreće, s brodovima, vatre, štrajkovi, nesloga uprava i radnika u brodarstvu, transportu; nagle i neočekivane teškoće u kolonijama. Ako je dobro aspektiran govori o zapaženim znanstvenim otkrićima, novim izumima i sl. Rogoborenje na vjerskim temeljima.

Neptun – skandali u vjerskim i pravosudnim krugovima, kriminal i prevare u trgovini i komercijali. Čudni događaji u vjerskom životu, prokazivanje medija i lažnih spiritista. Ako je dobro aspektiran pogoduje mistici, okultnom, psihičkim otkrićima.

Pluton – ovo bi mogao biti najbolji položaj Plutona… osobito za sudove i pravna pitanja. Loše postavljen nosi mnogo bolesti i smrt istaknutih pripadnika te profesije. Ako je dobro postavljen narod raste prema duhovnom uzdizanju i vodi svijet prema napretku i razvitku.

10. kuća – ministarstvo rada (industrije)

Predstavlja vladara i vladajuće, kralja, predsjednika, vladu, ministre i plemstvo, više klase i moćnike. Također nacionalnu čast i ugled.

Ovo je najvažnija kuća i planetarne položaje treba pažljivo proučiti. Eklipsa u 10. kući, bilo solarna ili lunarna obično je praćena pogubnim ishodom.

Lunacija – ako je dobro aspektirana nosi čast kralju i zemlji, ojačava vladu, omogućava autoritetima čvrst položaj. Ali ako je aflicirana upozorava na bolest i ponekad smrt među vladajućima i uglednicima, ozbiljne teškoće za vladu, te gubitak nacionalnog ponosa i reputacije. Eklipsa na Zenitu znak je poraza vlade.

Sunce – dobro aspektirano pogoduje kralju, obećavajući popularnost. Aflicirano najavljuje bolest i smrt u vladajućim krugovima, teškoće za vladu i opasnost od poraza.

Mjesec – dobro aspektiran daje popularnost kralju i vladi, podržava vladajuće, ali afliciran pokazuje skandale među visokim krugovima, nepopularnost vlade. Patit će neka istaknuta dama.

Merkur – dobro aspektiran govori o aktivnom životu u vladajućim krugovima, putovanjima čelnika i sl. ali ako je afliciran mnoge teškoće, sramotu za javne službenike, skandale na visokim mjestima.

Venera – mnogo javnih funkcija, ceremonija, brak istaknutih osoba… ali ako aflicirana bolest i smrt istaknute žene, među vladajućima, plemstvom, skandale  i sramotne događaje među ministrima.

Mars – loš položaj, još više ako je afliciran, često upozorava na rat, osobito ako vlada 7. kućom. Pokazuje na bolest i smrt među vladajućima, puno problema vladajućima s kojima se trebaju nositi. Ako je dobro aspektiran od Sunca ili Mjeseca, pokazuje vojnu aktivnost i u slučaju rata obećava pobjedu.

Jupiter – dobar položaj za vladu, nacionalnu čast i ugled, državni poslovi ići će glatko i donijeti zadovoljstvo. Ako je afliciran pokazuje financijske teškoće, vjerojatno smrt uglednika.

Saturn – loš položaj jer najavljuje sramotu, nesreću i mnoge probleme za vladajuće, istaknute osobe i autoritete. Bolest i smrt među plemstvom i vladajućima, osobito ako Saturn aflicira Sunce.

Uran – nagli i neočekivani događaji u vladajućim krugovima koji trebaju pažljivo upravljanje inače slijede poraz i ostavka. Napadi na plemstvo. Jako afliciran uzrokuje velike tegobe s pitanjima 10. kuće.

Neptun – u 10. kući je loš utjecaj noseći huškanje protiv kralja i vladajućih, skandale i sramotu za uglednike te mnoge epizode koje odražavaju, ali nisu na čast uglednicima.

Pluton – u kući povezanoj s vladarima, šefovima i diktatorima nosi neprestano strijemljenje za moći i autoritetom, daje apsolutnu moć vladaru ili vladajućima koji će biti uspješni i podržani u svojim nastojanjima. Ako je afliciran nesretan je za vladara. Vlada će iz nekog razloga biti nepopularna, jer će režim koristiti moć protiv naroda. Onima koji ne vole biti poslušni režim će izgledati diktatorski. Najavljuje promjene u vladi, smrt među plemstvom i vladajućima, (predsjednik, premijer, ministri i sl.). Ovo je delikatna situacija koju treba pažljivo proučiti.

11. kuća – ministarstvo financija

Predstavlja parlament, skupštinu, sabor, zastupnike, debate i zakonodavstvo. Također udruge, prijatelje i saveznike. Kada je u njoj benefik govori da će parlamentarni poslovi teći glatko i zadovoljavajuće, ali ako je u njoj malefik bit će teškoća, bolesti i smrti među članovima.

Lunacija – govori o promjenama i aktivnosti parlamenta. Dobro aspektiran donosi dobre zakone u skladu s kućama iz kojih dolaze aspekti. Afliciran pak najavljuje prepirke i teškoće u skladu s položajem aflicirajućeg planeta.

Sunce – govori o uzvišenim stavovima, dobrim zakonima, koji uglavnom utječu na interese vladajuće stranke, uspješan rad parlamenta. Ako je aflicirano donosi loše raspoloženje, bolest i smrt članova, mnoge teškoće.

Mjesec – u ovoj kući nije značajan čimbenik. Afliciran govori o promjenama u vladi, neslaganju među članovima, kao i bolestima.

Merkur – dobro aspektiran govori o aktivnom i užurbanom radu parlamenta, zakonima koji utječu na trgovinu, komercijalu i obrazovanje. Loše aspektiran pak o žučljivim raspravama, osobnim objedima i svađama.

Venera – mirno vrijeme u parlamentu, dobar položaj za glasanje o zakonima koji se tiču žena, njihovih pitanja i prava; vjenčanje u parlamentarnim krugovima. Aflicirana nosi neugodne debate i afere, skandal.

Mars – mnogo teškoća i iritacije u parlamentarnim krugovima, bolest i smrt članova, svađe, prepirke, stranački sukobi i raskoli. Pitanja koja se tiču vojske, oružja, rata uzrokovat će mnogo rasprava. Mars u dobrom aspektu sa Suncem nosi pozitivne promjene u vojsci i poboljšanja sigurnosnim snagama.

Jupiter – u ovoj je kući osobito povoljan utjecaj koji govori o demokratskim zakonima i pokazuje poboljšanje pitanja trgovine, financija i komercijale. Ako je afliciran nosi vjerske i financijske prijepore, pad vrijednosti obveznica i opasnost neprijateljskog glasanja.

Saturn – nije dobar utjecaj osim ako je dobro aspektiran. nosi mnoge teškoće za poslove zemlje, bolest i smrt među zastupnicima, raskol ili raspad neke stranke i vjerojatno promjene među ministrima. Ako je loše aspektiran postoji opasnost neizglasavanja, negativnog glasanja, ostavke ministra, mnogih zapreka i teškoća vladi.

Uran – nosi neobične teškoće i komplikacije u parlamentarnim krugovima, neočekivan razvoj događaja koji traži vrlo pažljivo razmatranje od strane vlade. Nered u sabornici i opasnost nezgoda za zastupnike.

Neptun – huškanje, tajne zavjere, podrivanje među članovima, skandali i neugodnosti, socijalistički zakoni.

Pluton – nije dobar utjecaj osim kada je dobro aspektiran. Može najaviti pad vlade, smrt među ministrima, nezadovoljstvo među zastupnicima. Moguć prebjeg zastupnika iz jedne stranke u drugu, što vodi raskolu u stranci i pad vlade. Za preživljavanje stranke na vlasti nužan je dobro položen Pluton.

12. kuća – ministarstvo planiranja

Predstavlja tajne sile i neprijatelje, kriminalce, špijune, ubojstva, ustanove zatvorenog tipa: zatvore, kaznionice i logore, bolnice, azile i preodgajališta te dobrotvorne ustanove.

Ako je u kući malefik koji je i afliciran doći će do porasta kriminala, pljački i ubojstava. Količina problema ovisi o aflikciji. Ako je u njoj benefik i nije afliciran nosi dobro bolnicama i institucijama i općenito pad kriminala.

Lunacija – ako je aflicirana ukazuje na mnogo kriminala u zemlji, teškoće vezane uz zatvore, bolnice i sl, ali ako je dobro aspektirana nosi dobrobit javnim ustanovama i moguće promjene, vjerojatno zakonske, koje se tiču njihovog rada i upravljanja.

Sunce –loše aspektirano uzrokuje teškoće u institucijama i sramotu istaknutih službenika. Dobro aspektirano govori o boljitku u upravljanju tim ustanovama, te čast i uspjeh onima koji ih vode.

Mjesec – ako je jako afliciran govori o porastu osiromašenja, mnogo bolesti među narodom, te skandalima vezanima uz bolnice i humanitarne organizacije. Učestalost nasilja nad ženama i djecom.

Merkur –dobro aspektiran pokazuje aktivnosti u javnim ustanovama, zakonske promjene, zakon o socijalnoj skrbi, pomoć siromašnima i sl. ali loše aspektiran nosi skandale, ogovaranja, podmetanja, razvlačenje upravljanja u javnom tisku. Također mnogo krađa, krivotvorenja, zločina protiv djece.

Venera – dobro aspektirana obećava dobro za javne institucije, više uplata, dobitke kroz donacije i ostavštine te bolje financijske izglede. Aflicirana stvara skandale, rasipanje javnog novca te više zločina nad ženama i djecom.

Mars – vrlo loš položaj koji najavljuje porast kriminala, ubojstava i nasilja, mogućnost požara u javnim ustanovama i nered u zatvorima. Što je gora aflikcija to će gora biti situacija.

Jupiter – dobar položaj za javne ustanove, donosi dobrobiti, veće proračune, donacije, darove i dobre zakone, poboljšanje uvjeta u tim ustanovama, bolju socijalnu pomoć i skrb. Afliciran upozorava na velike troškove, ekstravaganciju, probleme za službenike, moguće su neke tajne. Skandal će vjerojatno uzrokovati senzaciju zbog prevare, utaje… tajne metode ili mjesta kao zatvori, popravni domovi, umobolnice.

Saturn – vrlo nesretan položaj koji najavljuje mnogo zločina, javne rasprave o tretmanu zatvorenika, financijske teškoće za bolnice, te sramota i gubitak položaja za službenike u tim ustanovama.

Uran –dobro aspektiran donosi reforme u javne ustanove, ali afliciran može uzrokovati mnogo kriminala, požare, eksplozije i neposluh. Huškanja i nemir među ljudima. Ili pak dramatična objava ili otkriće. Država treba temeljitiju kontrolu nad područjem i ljudima uz pomoć tajno razvijenih načina.

Neptun – skandali u vezi socijalne skrbi, bolnica i institucija. neugodnosti zbog prevara.

Pluton – detektivi, špijuni i kriminal. Detektivi i policija bit će užurbani u iskorjenjivanju kriminala i uvođenju reformi, ali će simultano špijuni i tajni neprijatelji biti aktivni u ugrožavanju sigurnosti i mira. Ako je afliciran, sramota za istaknute službenike, neposluh i korupcija u javnim ustanovama. Šuška se o postojanju logora, ali pod drugim nazivom.